XLPE Pexchem®

Özşahin, Türkiye’de ilk defa %100 yerli sermaye ile gerçekleştirilen Alçak Gerilim Enerji Kabloları için XLPE (Çapraz Baglı Polietilen) hammaddesinin üretimine, Dudullu Tesislerinde, 2012 yılında başlamıştır.

Tüm TSE Laboratuarlarında yapılan testlerden geçmis olan, Pexchem® markasıyla ürettiğimiz hammaddemiz kalite açısından yerli firmalarca büyük beğeni kazanmıştır.

Pexchem®, özellikle XLPE hammaddesinin en önemli test unsuru olan HotSet ve Schrinkage testlerinden çıkan sonuçlarda rakiplerinden üstün değerler elde etmiştir.

Ayrıca müşterilerin özel talepleri ve istekleri doğrultusunda ürün üretme kabiliyetimiz bulunmaktadır. Tecrübemiz, teknik bilgimiz ve laboratuvarımız sayesinde müşterilerimizin makine parkurlarına, üretim koşullarına ve özel teknik taleplerine uygun olarak formüllerimizde değişiklikler yapabilmekteyiz.

KABLOBİRİMSTANDARDDEĞER
Kopma Mukavemeti N/mm2 IEC 811 >15
Kopma Uzaması % IEC 811 >500
Kısalma Payı % IEC 811 <2
Hacim Özdirenci Ohm.cm ASTM D257 >1016
25 ˚C Altındaki Dielektrik Sabiti 50% RH - ASTM D150 2,31
Isı Altında Yaşlandırma Özellikleri (7 Gün 135 ˚C) min. N/mm2 TS HD 603 22,60
Yaşlandırma Sonrası Kopma Mukavemeti Maksimum Değişimi (İletkensiz) (7 Gün 135 ˚C) % TS HD 603 8
Yaşlandırma Sonrası Uzama Mukavemeti Maksimum Değişimi (İletkensiz) (7 Gün 135 ˚C) % TS HD 603 -10
Yaşlandırma Sonrası Kopma Mukavemeti Maksimum Değişimi (İletkensiz) (7 Gün 135 ˚C) % TS HD 603 -18
Yaşlandırma Sonrası Uzama Mukavemeti Maksimum Değişimi (İletkensiz) (7 Gün 135 ˚C) % TS HD 603 9
Sıcak Çekme Deneyi 20N/cm2 (Yük Altında) (15 dk 200 ˚C) % TS HD 603 175
Sıcak Çekme Deneyi 20N/cm2 (Kalıcı) (15 dk 200 ˚C) % TS HD 603 15
Bükülme Testi (10 Gün 150 ˚C) - IEC 811 Uygun

KULLANIM ALANLARI

• Yeraltı alçak gerilim kabloları
• Havai alçak gerilim kabloları

HAMMADDEBİRİMSTANDARDDEĞER
Yoğunluk g/cm3 ASTM D792 0,92
Erime İndeksi g/10 min ASTM D1238 1,6
Nemlilik ppm OWN <200
Raf Ömrü ay OWN 12